Last Moon of 2017.

Last Moon of 2017.

Last Moon of 2017 Jaipur.
Ek Shaam Kavitaoen Ke Naam.

Ek Shaam Kavitaoen Ke Naam.

Ek Shaam Kavitaoen Ke Naam, A poetry recital program organized at the Gungun’s (Padmaja’s) home on 22-Dec-2017. Aunty (Gungun ki Mummy, ...
Suman Sarkar.

Suman Sarkar.

Suman Sarkar Urrf Dada at Jawahar Kala Kendra, Jaipur.
 Arvind Jodha and Padmaja.

Arvind Jodha and Padmaja.

A Closeup Shot of Arvind Jodha Smoking Taken Today at Jawahar Kala Kendra, Jaipur.  Arvind Jodha and Padmaja.
Anjali Shekhawat

Anjali Shekhawat

A Shot Taken Today at Jawahar Kala Kendra, Jaipur.
Arvind Jodha

Arvind Jodha

A Shot Taken Today at Jawahar Kala Kendra, Jaipur.